CONVOCATÒRIA PROVES LLIURES

Proves lliures formaci professional CAIB

Resultat proves lliures. CFGM APSD. Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència.

Resultat proves lliures. CFGM APSD. Suport domiciliari.

Resultat proves lliures. CFGS Laboratori clínic i biomèdic. Tècniques generals de laboratori.

Resultat proves lliures. CFGS Laboratori clínic i biomèdic. Gestió de mostres biològiques.

Resultat proves lliures. CFGM CAFEMN. Dinàmica de grups.

Resultat proves lliures. Cicle Laboratori clínic i biomèdic. Fisiopatologia general.

Resultat proves lliures. Cicle APSD. Atenció i suport psicosocial.

Resultat proves lliures. Cicle APSD. Caracterísitques i necessitats de les persones en situació de dependència.

Resultat proves lliures. Cicle Laboratori clínic i biomèdic. Gestió de mostres biològiques.

Presultat proves lliures. CFGS Laboratori clínic i biomèdic. Tècniques generals de laboratori.

Resultat proves lliures. CFGM Cures auxiliars d'infermeria. Formació i orientació laboral i relacions a l'entorn de treball.

Resultat proves lliures. Cicle formatiu TAAFE. Preparació física i fonaments biològics.

Resultat proves lliures. Expressió i comunicació.

Resultat proves lliures. Atenció higiènica i primers auxilis.

Resultat proves lliures. Cicle formatiu Educació Infantil. Habilitats socials.

Resultat proves lliures. Activitats físiques i esportives individuals: natació i atletisme. Metodologia i didàctica de l'activitat física i esportiva.

Resultat proves lliures. Promoció per la salut i suport psicològic al pacient.

Resultat proves lliures. Tècniques bàsiques d'infermeria.

 

Resultat proves lliures C.F.G.M. Cures auxiliars d'infermeria. Mòdul OADS.

Resultat proves lliures C.F.G.M. Cures auxiliars d'infermeria. Promoció per la salut i suport psicològic al pacient.

Resultat proves lliures C.F.G.M. Cures auxiliars d'infermeria. Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica.

Resultat proves lliures C.F.G.M. Cures auxiliars d'infermeria. Tècniques bàsiques d'infermeria.

Resultat proves lliures C.F.G.M. Cures auxiliars d'infermeria. Higiene

Resultat proves lliures C.F.G.M. Cures auxiliars d'infermeria (CAI)

Calendari de les proves lliures de Formació Professional

Característiques específiques de les proves del cicle de Grau Superior d'Animació d'activitats físiques i esportives.

Llistes definitives de persones admeses i excloses a les proves lliures

 
Convocatòria de proves lliures a cicles formatius 2017.
Full de sol·licitud d'inscipció a les proves lliures
 
Pagament de taxes

El document d'ingrés és el model 046; codi 04C.

Per cada mòdul d'un cicle de grau mitjà: 8,87 euros - pagament telemàtic

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6259

Per cada mòdul d'un cicle de grau superior: 12,19 euros - pagament telemàtic

https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6260

IES Cap de Llevant | C/Francesc F. Andreu, 2 | 07703 Maó, Menorca | Telf. 971353582 | iescapdellevant@educaib.eu

Estàs aquí:Home Proves lliures