Proves d'accés de caràcter específic als EERE

logo eere definitiu

Llistes definitives de persones admeses i no admeses als ensenyaments esportius de nivell I i II

Imprès de matrícula

lmprès de matrícula de nivell II per als alumnes de vela II

Llista provisional de persones admeses als ensenyaments esportius de nivell I i II.

Llista definitiva de muntanya.

Llista definitiva d'aptes i no aptes a les proves de caràcter específic de futbol.

Llista definitiva d'aptes i no aptes a les proves de caràcter específic de vela.

Sol·licitud i calendari per a l'admissió als ensenyaments esportius corresponent a la convocatòria extraordinària.

El termini d'admissió és de 3 dies: 2, 3 i 4 d'octubre.

Llistes provisionals d'aptes i no aptes de muntanya i escalada.

Llista provisional de persones aptes i no aptes de la prova d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivell I de grau mitjà de la disciplina de futbol.

Termini: Del 6 al 12 de setembre ( el dia 8 és festiu, el centre estarà tancat)
Tota la informació relacionada amb els ensenyaments esportius (requisits, característiques de les proves, causes d'exempció, etc) es poden trobar a la pàgina: ensenyamentsesportius.caib.es/
 

IES Cap de Llevant | C/Francesc F. Andreu, 2 | 07703 Maó, Menorca | Telf. 971353582 | iescapdellevant@educaib.eu

Estàs aquí:Home EERE Proves d'accés de caràcter específic als EERE